ZOMAAR EEN CONFLICT?

Een conflict komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Vaak zit er al een behoorlijk lang voortraject aan vast. Belangrijk is dat bij een conflict de onderlinge afhankelijkheid een factor van belang is. Dat betekent dat de conflict partijen op de een of ander manier elkaar nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om een zaak die waardevol zijn of het gaat om een conflict in het kader van de werkrelatie. Hoe dan ook zonder afhankelijkheid is er geen conflict.

Er is een conflict als partijen aspiraties nastreven, belangen hebben of waarden voorstaan die niet met elkaar te verenigen zijn.

 

ZONDER HULP?

In veel ( de meeste) gevallen komen partijen wel met een oplossing van het geschil. Met name als het gaat om puur zakelijke conflicten dan is er vaak wel een oplossing. het gaat mis als een van partijen zich gedwarsboomd voelt in zijn plannen en als er vijandige gevoelens ontstaan. Soms kan er sprake zijn van een toenemende negative actie. Escalatie kan in zo''n situatie desastreus zijn. Vaak gaat dat ook gepaard met veel negatieve psychologische gevoelens. Kortom: een conflict (ook als het zuiver zakelijk is) kan aanleiding geven tot heftige emoties welke effect hebben op het gedrag. De uitwerking op de onderlinge relaties kunnen ernstig zijn.

Meer informatie

 

WERKWIJZE MEDIATION.

  • Mediation is altijd vrijwillig. Niemand kan u ertoe dwingen. De kracht van mediation is juist, dat u zelf van het conflict af wilt en zich daarvoor inzet. Maar mediation is niet vrijblijvend. U gaat zich ervoor inspannen. En dan loont het.
  • Mediation is vertrouwelijk. Alle partijen verplichten zich tot geheimhouding. Dit geldt ook voor de mediator. Wat we bespreken, komt niet naar buiten toe. U kunt dus vrijelijk praten over wat u dwars zit, zonder dat hier nare consequenties aan vast zitten. U bepaalt zelf of, en zo ja, hoe en wanneer u de buitenwereld informeert over uw samenwerkingsprobleem.
  • De mediator heeft een strikt neutrale rol. Hij bedenkt niet de oplossing, maar helpt partijen weer tot echte communicatie te komen. Zo wordt er onderhandeld met het oog op de wederzijdse belangen. De mediator heeft geen oordeel over de kwestie zelf.
  • Voor mediation zijn alle partijen in het conflict nodig. U kunt uw conflict alleen oplossen door met de ander in gesprek te gaan. Eenzijdige mediation is hiermee geen optie.
  • Het staat u vrij om op elk moment de bemiddeling af te breken. Ook als er nog geen gezamenlijke oplossing is gevonden. Ook dan kunnen u en de andere betrokkenen de gesprekken als nuttig hebben ervaren. Wellicht bent u zelfs op het spoor gezet van mogelijke oplossingen, of heeft u duidelijkheid over een vervolgtraject.
Laatst aangepast op 27-11-2016 20:04