FAMILIE

ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING.

Scheiding begint als een van de partners aangeeft dat het huwelijk uit evenwicht is. Vaak geven deze signalen aanleiding tot een goed gesprek en soms gaan partners aan de slag met hun huwelijk. Echtpaar therapie, gezinstherapie en huwelijksweekenden kunnen worden benut bij het verbeteren van de relatie. De keuze om bij elkaar te blijven kan een pragmatische zijn: het geld, het huis of de kinderen. Als er echter sprake is van duurzame ontwrichting dan is dat vaak een grond voor de scheiding. In deze fase is vaak sprake van een heleboel factoren die ingewikkeld zijn en leiden tot veel spanning en conflicten. De interacties en gedragspatronen van de partners oftewel het handelen en wandelen van de partners wordt vaak benoemd in termen van: "we maken ruzie" en "de sfeer is bedorven". Vaak wordt in deze fase nog hulp in geroepen van een kerk of een therapeut. In veel gevallen leidt dat tot herstel en verbetering in een aantal gevallen komt men er niet meer uit.

Wordt besloten tot scheiding dan is het belangrijk na te denken over de weg waarlangs men wil scheiden. Grofweg gezegd zijn er twee routes denkbaar. De ene route gaat via advocaten en via de rechtbank. In dit geval wordt de onderhandeling door advocaten gevoerd en neemt de rechter de uiteindelijke beslissing over de scheiding en de randvoorwaarden. De andere route gaat via een bemiddelaar en daarna naar de rechtbank.

 • Voordelen van scheiding via mediation.
 • echtelieden worden tegelijk en samen geinformeerd.
 • het vaststellen van de feiten gaat sneller
 • man en vrouw hebben het verloop van de scheiding zelf in de hand
 • alternatieven en tussenoplossingen kunnen in de overeenkomst worden opgenomen
 • de procedure verloopt niet in brokken
 • emotionele conflicten komen minder voor. Onjuiste veronderstellingen en interpretaties worden ter plekke opgelost
 • het realiteitsbesef wordt vergroot door de confrontatie tussen de (ex) echtgenoten
 • wensen van partijen komen aan bod
 • men leert zelf om conflicten aan te gaan en op te lossen
 • de kinderen worden adequaat in de scheiding betrokken
 • na relatie onderzoek bij scheidingsmelding is het mogelijk het huwelijk alsnog voort te zetten

FASERING

De scheidingsmediation verloopt in fasen. Meestal wordt er redelijk wat tijd vrijgehouden tussen de meetings. in het eerste gesprek is aandacht voor de scheidingsmelding en wordt stil gestaan bij de geschiedenis van het huwelijk. Deze fase is belangrijk. Scheiden is een psychologisch proces dat je niet kunt afdoen met een briefje of een korte mededeling. Beide partners hebben een leven met elkaar gedeeld. Het is belangrijk dat beide partners er van doordrongen zijn dat er een scheiding aankomt en welke consequenties dat heeft voor hun leven. Deze verstrekkende zaken vragen tijd en aandacht.  Je zou haast kunnen zeggen dat de scheidingsmelding het spiegelbeeld is van het huwelijksaanzoek.

 

Laatst aangepast op 27-11-2016 20:03