KERKMEDIATION

CONFLICTEN IN DE KERK?

In de Bijbel staat ergens: 'opdat zij allen een zijn". Hoe is het dan mogelijk dat er conflicten zijn in de kerk. Immers, de Bijbel staat vol met de boodschap van liefde en vrede. Bij het lezen van de Bijbel valt op dat er ook al bij de eerste gemeenten conflicten en geschillen waren. Conflicten over verschil van inzicht over het eten van offervlees, over het besnijden, over het verdelen van geld. Zelfs Petrus en Paulus, toch niet de eerste de besten hebben een conflict gekend. Ergens noemt Paulus Petrus zelfs schijnheilig!!!
Binnen gemeenschappen ontstaan altijd conflicten. Ik ken het verhaal van een dominee die aan een stelletje dat ging trouwen vroeg: 'hebben jullie wel eens een conflict gehad?" Toen ze dat ontkennend beantwoordden adviseerde de man hen om nog een tijdje verkering te houden. Zijn boodschap was eigenlijk dat het niet erg is om conflicten te hebben het is erg als je er niet uitkomt.Het is bekend dat kerkelijke conflicten die niet worden opgelost veel schade kunnen veroorzaken. Schade die soms een leven lang wordt meegedragen. De schade ontstaat als mensen het geschil uitvechten via de pers of via de rechter.

CONFLICTEN??

De conflicten die zich binnen de kerkmuren afspelen, zijn volledig vergelijkbaar met de conflicten die buiten de kerk zich afspelen. De macht- afhankelijkheidsrelatie binnen de kerk maakt het echter vaak moeilijker om conflicten te herkennen en om met conflicten voor de dag te komen. Mede hierdoor zien we nogal eens dat conflicten niet worden uitgesproken en niet worden aangepakt, maar dat ze voortwoekeren en op de meest onmogelijke momenten te voorschijn komen. Kortom het gevaar dreigt dat conflicten niet aan het licht komen, maar dat een te snelle verzoening wordt uitgesproken en men weer over gaat tot de orde van de dag. Het effect blijft niet uit. Het is niet voor niks dat veel predikanten moeten afhaken als gevolg van psychische ziekten of dat gemeenteleden besluiten te verhuizen omdat de beschadiging en vermijding van het conflict niet op een andere manier is op te lossen.

MEDIATION IN DE KERK?

Binnen de kerken is een structuur ontwikkeld waarbinnen geschillen kunnen worden aangepakt. Meestal wordt een kerkenraad ingezet, desnoods kan een meerdere vergadering worden ingeschakeld om een rol te spelen bij het oplossen van een conflict. Mediation kan een goede aanvulling zijn op de kerkelijke structuur. Zo kan mediation worden ingezet bijvoorbeeld bij conflicten tussen kerkenraad en predikant (,,losmaking''), maar ook bij gemeenteleden onderling. Daarnaast kan bemiddeling worden ingezet bij echtscheidingszaken. Mediation biedt een alternatief voor de vele appèlzaken die nu via het kerkelijk recht worden beslecht. Indien gewenst (zeker als er conflicten zijn waar meer mensen bij zijn betrokken) kan co-mediation worden ingezet. In dat geval wordt het proces begeleid door meerdere mediators.

 

Laatst aangepast op 27-11-2016 20:04