NARRATIEVE MEDIATION

De narratieve mediation is een methodiek die zijn wortels heeft in de narratieve therapie. John Winslade heeft samen met Gerald Monk de methode ontgonnen voor de narratieve mediation. Uitgangspunt is dat we ons leven leiden aan de hand van verhalen. Deze verhalen en beelden maken we deels zelf, maar ontstaan ook deels in onze ontwikkeling. Dat maakt dat als we iets bekijken het wel uitmaakt vanuit welk perspectief we kijken. De beelden die wij hebben van de werkelijkheid verschillen dus van persoon tot persoon. Als mensen uit een gezin een beschrijving geven van hun jeugd dat worden er ook vaak meerdere verhalen verteld, meerdere beelden geschetst van dezelfde werkelijkheid. Taal vormt dus eigenlijk onze gedachten. Telkens als we iets vertellen (her)scheppen we de werkelijkheid.

UITGANGSPUNTEN VAN NARRATIEVE MEDIATION

Als we een conflict beschouwen vanuit narratief perspectief dan zijn de volgende thema's benoemd. Allereerst bestaat er dan geen objectieve, unieke werkelijkheid. Hierdoor geven mensen ook, vanuit hun eigen beelden, een ander betekenis aan gebeurtenissen in het leven. Conflicten, beschouwd vanuit narratief perspectief, ontstaan door verschil in betekenisgeving en niet door verschil in belangen en behoeften. Mensen hebben geen directe toegang tot het werkelijkheid, maar creëren een verhaal. Dat verhaal vormt vervolgens het uitgangspunt van handelen. We hebben het over feiten als de verhalen algemeen geaccepteerd worden.

HET MEDIATIONPROCES

Binnen de narratieve mediation wordt meer aandacht besteed aan de geschiedenis van het ontstaan van het conflict (mapping) daarbij is het belangrijk te begrijpen welke invloed het probleem heeft op de partijen en hun functioneren en het is belangrijk te begrijpen wat de invloed van partijen op het probleem is. Binnen de narratieve mediation wordt vervolgens aandacht gevraagd voor de wenselijkheid om te komen tot een nieuw verhaal. (motief om te veranderen) met partijen wordt vervolgens gezocht naar ruimte om te komen tot een nieuw gezamenlijk verhaal. Hilversmediation is gespecialiseerd in de narratieve mediation.

Laatst aangepast op 27-11-2016 20:04