MEDIATION IN HET ONDERWIJS

Communicatie en samenwerking en onderling vertrouwen zijn belangrijk. Onderwijsmensen oefenen in betrekkelijke vrijheid hun vak uit. De kinderen zijn belangrijk, de resultaten, het primaire proces, de inhoud. De onderlinge samenwerking en de verhoudingen tussen de medewerkers zijn meestal geen gespreksonderwerp.

Hilversmediation bemiddelt in conflicten. Wij begeleiden de onderhandelingen tussen partijen teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijke gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.

Resultaat

Een geschil kan veelal op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat. Dit is van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden.
 

Laatst aangepast op 26-07-2013 13:30