TARIEF VOOR DE MEDIATION

De kosten voor de mediation bestaan uit een uurtarief (excl. BTW) alsmede de reiskosten. Per gesprek brengen wij, naast de face to face tijd, een uur administratietijd in rekening. De reistijd wordt niet in rekening gebracht. De extra kosten die wij moeten maken om de bemiddeling mogelijk te maken zoals bijvoorbeeld het inhuren van een locatie (indien nodig) worden in rekening gebracht na voorafgaand overleg. In het algemeen worden de kosten gedeeld door de betrokken partijen. In geval van groepsmediation worden er aanvullende afspraken gemaakt over voorbereidinstijd en administratietijd.Voorafgaand aan de mediation wordt een offerte aangeboden met daarinvastgelegd de afspraken. In overleg is het mogelijk te werken met een fixed price voor het gehele traject. Na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever kan de mediation starten.

SAMENSTELLING VAN EEN NOTA.

De tijdsduur waarbinnen met behulp van mediation een conflict kan worden opgelost is sterk afhankelijk van de aard van het conflict en van de daarbij betrokken emoties én van de manier waarop partijen zich opstellen. Als vuistregel geldt dat de gemiddelde mediation ongeveer tien uur (verdeeld over drie of vier sessies) in beslag neemt. Als er bij de mediation derden moeten worden ingeschakeld (advocaten, fiscalisten, makelaars, accountants of andere deskundigen), moeten de daaraan verbonden kosten door de partijen worden betaald.

Het honorarium van de mediator is niet afhankelijk van het resultaat. Meestal betalen beide partijen elk de helft van het overeengekomen uurtarief, maar het staat hen vrij om hierover andere afspraken te maken. In conflicten tussen werkgever en werknemer komt het voor dat de werkgever de kosten betaalt. In een dergelijk geval moet echter duidelijk zijn dat deze situatie de neutraliteit van de mediator op geen enkele wijze beïnvloedt. Dat wordt ook zo vastgelegd in de mediationovereenkomst.

STEUN VOOR MINDERDRAAGKRACHTIGEN.

Als iemand de hulp inschakelt van een mediator in verband met conflictbemiddeling dan kan men tegemoetkoming krijgen. Van de minderdraagkrachtige wordt een eigen bijdrage gevraagd van minimaal 45 euro (tot maximaal 90 euro). De eigen bijdrage hangt af van het inkomen. De procedure om in aanmerking te komen gaat op een zelfde manier als bij het aanvragen van gesubsidieerde bijstand. Als een rechter adviseert om eerst een mediation traject te volgen, dan keren de raden voor rechtsbijstand per mediation een bedrag uit van ca. 200 euro aan de bemiddelaar. Dit bedrag is niet afhankelijk van de draagkracht van partijen.

In verschillende steden zijn inmiddels juridische loketten waar men zich kan laten informeren over verschillende doorverwijsmogelijkheden. In toenemende mate schakelt de rechter mediators in omdat daarmee ernstige escalatie van conflicten en de daarmee samenhangende kosten die ontstaan kunnen worden voorkomen. Verwijzing vanuit deze loketten kunnen door Hilversmediation niet inbehandeling genomen worden.

DIAKONIE

Indien er sprake is van een conflict binnen een kerk of kerkgemeenschap dan wordt daarbij vaak ook de diakonie ingeschakeld. Vaak is ook de kerk of de kerkgemeenschap verantwoordelijk voor de betaling van de nota voor mediation. Hilversmediation maakt in geval een kerk als verwijzer optreedt aanvullende afspraken over een korting op de mediation nota en sluit aan bij de afspraken zoals die zijn gemaakt binnen het samenwerkingsverband van churchmediation
Laatst aangepast op 27-11-2016 20:04